≡ Menu

Welkom

De Evangelische Gemeente Hoorn (EGH) is in september 2006 opgericht en organiseert samenkomsten in Hoorn. Ook u/jij bent van harte welkom, immers “evangelie” wil zeggen:
blijde boodschap van de verlossing door de Here Jezus Christus!

bijbelSamenkomsten

De gemeente organiseert samenkomsten op zondagochtend in de kantine van:

HCSV Zwaluwen ’30
Berkhouterweg 23
1624 NS Hoorn

Aanvang 10.00 uur. Zie de agenda voor meer informatie.

Kinderen hebben een eigen programma. Voor de allerkleinsten is een crèche aanwezig. Het is dus totaal geen probleem om ze mee te nemen.

Ook nodigen we u uit om na de dienst een kopje koffie of thee met ons te blijven drinken.

Bijbelstudiebijbel-300x113

Van september t/m mei wordt er iedere 14 dagen een bijbelstudie gegeven.
Zie de ‘Activiteiten’ voor meer informatie.

Ontmoetingsavond en tijd van gebed

Op de ontmoetingsavond openen we de Bijbel om met elkaar over Gods woord te spreken. Er is tijd voor gebed en voor het stellen van vragen of het geven van een getuigenis of belevenis.
Zie de agenda voor meer informatie.